Ø 69.6000

Sonne Piston
Ø 69,600 Ø 69,600 Ø 69,600
Ø
Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600
Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600
Ø 69,600 Ø 69,600 Ø 69,600
Diesel Engine : 199 B1.0001.3 75 Hp Multijet 1.6V Euro4-Cyl. 1596 cc 76 Kw (103 Ps) Brava 1.6 16v, Bravo 1.6 16v, Doblo 1.6 16v, Marea 1.6 16v, Palio 1.6 16v, Stilo 1.6 16v
Ø 69,600 RC,OCP,YP,T
Montage Height0,67 / 0,77mm Conta ile +0,028/+0,1270,77 / 0,87mm Conta ile +0,127/+0,2270,87 / 0,97mm Conta ile +0,228/+0,327
Cyl. 4 69,60 222 K12800 222 KR12800
222 R12800
S01
Ø 69,600
1,50
CR,P
S06
Ø 69,600
1,50
P
S35
Ø 69,600
2,00
NIT,S
ST 40,43 70,00 222 K12801 222 KR12801
TB 62,43 70,40 222 K12802 222 KR12802
HD 12,70 70,20 222 K12803 222 KR12803
VT 1,153
37,00
Ø 69,600
23 x 56,7
SHORT KISA
ST: 40,23 69,60 222 K12804 222 KR12804
TB: 62,23
ST: 40,23 70,00 222 K12805 222 KR12805
TB: 62,23