Ø 82.5100

Sonne Piston
Ø 82,510 Ø 82,510 Ø 82,510
Ø
Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510 Ø 82,510
Benzin Engine : Altea 1.8 TSFI 16V, Leon 1.8 TFSI 16V, tOLEDO 1.8 TSFI 16V, BZB, 4 Cyl. 1781 cm, 118 kW (160 PS) 01.2007 - 03.2009BYT, 4 Cyl. 1798 cm, 118 kW (160 PS)01.2007 - 03.2009Audi, Skoda, Volkswagen
Ø 82,510 RC
Montage Height
Cyl. 4 82,51 732 K05700 732 KR05700
732 R05700
S02
Ø 82,510
1,20
NT,ST
S26
Ø 82,510
1,50
P
S35
Ø 82,510
2,00
NT,ST
ST 29,8 82,76 732 K05701 732 KR05701
TB 55,98 83,01 732 K05702 732 KR05702
HD -6,00
DH 4,75
67
Ø 82,510
21,00 x 53,00
SHORT KISA
ST: