Ø 82.5100

Sonne Piston
Ø 82,510 Ø 82,510 Ø 82,510
Ø
Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510
Ø 82,510 Ø 82,510 Ø 82,510
Benzin Engine : CC 1.8 TSI, Magotan 1.8 TFSI 16V, Passat 1.8 FSI 16V, Sagitar 1.8i TFSI 16V, Tiguan 1.8 T 16V,BJY, 4 Cyl.1798 cm, 118 kW (160 PS)04.2007 - 01.2008CEA, 4 Cyl. 1800 cm, 118 kW (160 PS) 01.2011 - 05.2013BZB, 4 Cyl. 1800 cm, 118 kW (160 PS) 05.2007 - 05.2008CGYA,1798 cm, 112 kW (152 PS)11.2008 - 05.2010Audi, Seat, Skoda
Ø 82,510 RC
Montage Height
Cyl. 4 82,51 732 K05700 732 KR05700
732 R05700
S02
Ø 82,510
1,20
NT,ST
S26
Ø 82,510
1,50
P
S35
Ø 82,510
2,00
NT,ST
ST 29,8 82,76 732 K05701 732 KR05701
TB 55,98 83,01 732 K05702 732 KR05702
HD -6,00 83,51 732 K05703 732 KR05703
DH 4,75
67
Ø 82,510
21,00 x 53,00
SHORT KISA
ST: